FAQ

INHOUD VAN HET PROJECT
ONTWERP
De werken en hun voorbereidende fasen
  • Immobel is de vastgoedontwikkelaar van het project.
  • Maccreanor Lavington Architects Urbanists (MLA+), Korteknie Stuhlmacher Architecten (KSA) en Assar Architects zijn de architecten van het project.
  • De aannemer belast met het project zal worden gekozen zodra de vergunning wordt toegekend.

Immobel wil de bovenstad en de benedenstad (de Zavel en de Grote Markt) met elkaar verbinden. Daartoe zal de Zavel een nieuwe functie krijgen: een plek waar het goed toeven is, en niet langer een doorgangsplek. Het is de bedoeling nieuwe woon-, werk- en winkelruimten te creëren en de wijk een nieuwe impuls te geven. In dit opzicht wil Immobel het gebouwencomplex opnieuw uitdenken en veranderingen aanbrengen om de ontwikkeling van de wijk te bevorderen zodat zij haar volle potentieel kan bereiken. De huidige plannen zullen de gebouwen eveneens in overeenstemming brengen met de ecologische normen.

In het nieuwe Lebeau-project wordt rekening gehouden met de opmerkingen die zijn geformuleerd tijdens het overlegcomité. De verschillende buurtcomités hebben de gelegenheid gekregen om met de overheidsinstanties samen te komen en hun opmerkingen over het project door te geven. Immobel werd vervolgens verzocht haar ontwerp te herzien op basis van duidelijke aanbevelingen van de autoriteiten. Deze aanbevelingen werden volledig verwerkt en luiden als volgt:

  • Renovatie van meer dan 75% van de site (4 van de 5 gebouwen); 

  • Respecteren van de skyline van de bestaande gebouwen (geen toren meer voor het gebouw Justice); 

  • Vermindering van de volumes van Justice, Ruisbroeck en Lebeau om de bestaande oppervlakten te respecteren; en 

  • Verlaging van de oppervlakte van de parking om graaf- en grondwerken tot een minimum te beperken en toch een openbare parking te behouden. 

Het hele project is ontworpen om het verbindingspunt tussen de Grote Markt en het Zavelplein nieuw leven in te blazen. Dankzij de mix van functies voorzien in het complex (residentiële, kantoor- en commerciële functies) zal het project zeven dagen per week een humaan, levendig en gemengd karakter geven aan de wijk.

We willen de wijk een project bieden dat een hefboom moet zijn met mogelijkheden van co-creatie. Immobel wil een dialoog aangaan met de wijk, met de gemeente en met de belanghebbenden om te beslissen op welke manier zij de openbare ruimten willen gebruiken. Bovendien is het is ook de bedoeling dat de buurtbewoners hun zegje kunnen doen over de manier waarop de openbare ruimte zal worden ingericht. Zo kan Lebeau Sablon diverse culturele, sociale en originele functies invullen. De nieuwe wijk, een aangename en levendige plek, zal personen uit verschillende domeinen aantrekken. Het is de bedoeling om van deze multifunctionele plek een samenhangend geheel te maken voor iedereen.  

De leegstaande panden werden tot nu toe ter beschikking gesteld van kunstenaars, het Ruisbroekplein werd gebruikt als recreatieruimte voor de leerlingen van de Ruisbroekschool en in de handelspanden werd een aantal zaken opgestart, onder meer een circulaire kledingwinkel (SE-EM), een plantenwinkel (Espace Lebeau) en een experimentele culturele ruimte (Face B).